0

Theo truyền thống phụng vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, 40 ngày sau khi Ngài sống lại và 10 ngày trước khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Giê-su lên trời nói lên sự toàn thắng của Đức Ki-tô trên tội lỗi, trên thế gian và trên cái chết, nhưng đồng thời cũng nói lên phần thưởng mai sau của chúng ta, vì Hội Thánh là phần thân thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô, mà đầu ở đâu thì thân thể cũng sẽ ở đó.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top