0
Họp bầu Ban Liên Kết hạt Hóc Môn (nhiệm kỳ 2015-2019)
Họp bầu Ban Liên Kết hạt Hóc Môn (nhiệm kỳ 2015-2019)

Họp bầu Ban Liên Kết hạt Hóc Môn (nhiệm kỳ 2015-2019), ngày bầu 26-06-2015. Có 68 thành viên tham dự gồm các gx trong hạt Hóc Môn. Thực h...

Đọc thêm »

0
Thư mời Họp Định Kỳ Caritas Hạt Hóc Môn - Tháng 6/2015
Thư mời Họp Định Kỳ Caritas Hạt Hóc Môn - Tháng 6/2015

Đọc thêm »

0
Thư Mời Họp Định Kỳ_Caritas Hạt Hóc Môn
Thư Mời Họp Định Kỳ_Caritas Hạt Hóc Môn
Đọc thêm »
 
 
Top