0
Lòng Chúa Thương Xót Đã cứu anh em Xì-Ke Ma túy trở về với Chúa
Lòng Chúa Thương Xót Đã cứu anh em Xì-Ke Ma túy trở về với Chúa

Lòng Chúa Thương Xót Đã cứu anh em Xì-Ke Ma túy trở về với Chúa

Đọc thêm »

0
TẾT NGUYÊN ĐÁN
TẾT NGUYÊN ĐÁN

TẾT NGUYÊN ĐÁN Lời ngỏ: Khi được nguyệt san Bài Giảng Chúa Nhật gợi ý viết bài suy niệm Tin Mừng cho ba ngày Tết Nguyên Đán thú thật tô...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - Năm C
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - Năm C

Suy niệm Tin Mừng Lc 5:1-11 Xin tránh xa con! Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên, rồi sau này Người tuyển lựa nhóm mười hai và nhiều môn đồ...

Đọc thêm »

0
Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 3/2/2019
Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 3/2/2019

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 3/2/2019

Đọc thêm »

0
Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 1/2/2019
Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 1/2/2019

Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa ngày 1/2/2019

Đọc thêm »

0
Giáo Phận Hà Tĩnh Chào Đón Đức Tân Giám Mục Tiên Khởi Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp
Giáo Phận Hà Tĩnh Chào Đón Đức Tân Giám Mục Tiên Khởi Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Giáo Phận Hà Tĩnh Chào Đón Đức Tân Giám Mục Tiên Khởi Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Đọc thêm »
 
 
Top