0
Lời Chia sẻ của Cha xứ Trung Mỹ Tây ngày 04-11-2014
Lời Chia sẻ của Cha xứ Trung Mỹ Tây ngày 04-11-2014

Buổi họp Caritas với lời chia sẻ của Cha xứ Trung Mỹ Tây và Cha Đồng Hành Caritas Hạt Hóc Môn ngày 04-11-2014, tại GX ...

Đọc thêm »
 
 
Top