0
GX Lạc Quang Canh Thức Giáng Sinh 2014_Bản Full
GX Lạc Quang Canh Thức Giáng Sinh 2014_Bản Full

Video Canh Thức Giáng Sinh 2014, có độ dài 1h05'45" Trong video Canh Thức Giáng Sinh do các em Giáo lý viên và thiếu nhi Gx Lạc Qu...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Lạc Quang Canh Thức Giáng Sinh 2014_phần 1
Giáo Xứ Lạc Quang Canh Thức Giáng Sinh 2014_phần 1

Giáo Xứ Lạc Quang Canh Thức Giáng Sinh 2014 Hoạt cảnh do Ban giáo lý viên và các em thiếu nhi cùng phối hợp. (24-12-2014). Phần 1 Quay Phim ...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Lạc Quang chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Giáo Xứ Lạc Quang chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Đọc thêm »
 
 
Top