0
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Các bạn thân mến, Cám ơn Chúa các tuần phòng tôi hướng dẫn đều diễn tiến tốt đẹp, chỉ hy vọ...

Đọc thêm »

0
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới qua những con số
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới qua những con số

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới qua những con số

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 12:13-21 Làm giầu trước Thiên Chúa Đọc câu chuyện dụ ngôn về ‘nh...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 10:38-42 Chọn phần tốt nhất là chiêm ngắm Thập Giá Cô Mác-ta đón...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 10:25-37 Chiêm ngắm làm sao, yêu làm vậy Ông thầy thông luật là ...

Đọc thêm »

0
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican

Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican

Đọc thêm »
 
 
Top