0
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 18/03/2016 - Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R.
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 18/03/2016 - Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R.

18/03/2016 Thứ Sáu tuần V mùa Chay Ga 10,31-42 - Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông DCCT "Dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào ...

Đọc thêm »

0
Hình Ảnh BLK Caritas hạt Hóc môn nhiệm kỳ 2015-2019
Hình Ảnh BLK Caritas hạt Hóc môn nhiệm kỳ 2015-2019

Chúc Mừng BLK Caritas Nhiệm Kỳ 2015-2019    ( Hình Ảnh BLK Caritas hạt Hóc môn nhiệm kỳ 2015-2019) (Hình họp bầu BLK tiếp theo)  ...

Đọc thêm »

0
Ban Truyền Thông Caritas
Ban Truyền Thông Caritas

Truyền Thông Caritas GB T hanh H ội     ĐT: ( Đ ã ngh ỉ l àm vi ệc) Email: caritashathocm on @gmail.com GB Nguyễn Quý Bử...

Đọc thêm »

0
Danh Sách Các Thành Viên Caritas Hạt Hóc Môn
Danh Sách Các Thành Viên Caritas Hạt Hóc Môn

Danh Sách Thành Viên Caritas Hạt Hóc Môn

Đọc thêm »

0
Ban Liên Kết Caritas Hạt Hóc Môn
Ban Liên Kết Caritas Hạt Hóc Môn

Liên Kết Viên Caritas Hạt Hóc Môn Giuse Bùi Đức Niên ĐT: 0128 427 769 Email: .....................@yahoo.com GB Trần N...

Đọc thêm »

0
Danh Sách Thành Viên Caritas Hạt Hóc Môn - Giáo Xứ Châu Nam
Danh Sách Thành Viên Caritas Hạt Hóc Môn - Giáo Xứ Châu Nam

  Các Thành Viên Caritas Giáo Xứ Châu Nam   1/. Jb Trần Ngọc Huy  (Trưởng ban Caritas) 2/. Jb Trần Thanh Hội  (Truyền thông Ca...

Đọc thêm »
 
 
Top