0
Video Tổng Hợp Tuần Thánh
Video Tổng Hợp Tuần Thánh
Đọc thêm »

1
Giáo Xứ Châu Nam: Hoạt cảnh " Thánh Tử Đạo Việt Nam "
Giáo Xứ Châu Nam: Hoạt cảnh " Thánh Tử Đạo Việt Nam "

Giáo Xứ Châu Nam: Hoạt cảnh " Thánh Tử Đạo Việt Nam ". Kịch bản và diễn xuất: do Ban Giáo Lý GX Châu Nam Diễn viên trong phim: Cá...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam Công Bố Tin Mừng Phục Sinh_2014
Giáo Xứ Châu Nam Công Bố Tin Mừng Phục Sinh_2014

Giáo Xứ Châu Nam Làm Phép Lửa & Công Bố Tin Mừng Phục Sinh, thứ 7 ngày 19/04/2014 Phim do Ban Truyền thông Caritas Hạt Hóc Môn, Giáo Xứ ...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam Viếng Đàng Thánh Giá_2014
Giáo Xứ Châu Nam Viếng Đàng Thánh Giá_2014

Giáo Xứ Châu nam Viếng Đàng Thánh giá Thứ 7 Tuần Thánh 19/04/2014 Ban Truyền Thông Caritas Giáo Xứ Châu Nam thực hiện

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam Suy Tôn Thánh Giá_2014
Giáo Xứ Châu Nam Suy Tôn Thánh Giá_2014
Đọc thêm »

0
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_V2_2014
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_V2_2014

Bộ Phim:Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_V2_2014 Giáo Xứ Châu Nam họat cảnh. Đạo diễn sân khấu: Các Sơ trong xứ Diễn viên đóng: Cá...

Đọc thêm »

0
Trailer (Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu)_2014
Trailer (Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu)_2014

Giáo Xứ Châu Nam hoạt cảnh lại Chúa chịu chết.Phim do "Thanh Hội Digital" quay và dàn dựng lại 1 số cảnh, và lồng tiếng cho gần ...

Đọc thêm »

0
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu 2014
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu 2014

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa GiêSu Giáo Xứ Châu Nam ngày 13/04/2014

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam_Viếng Đàng Thánh Giá 2013
Giáo Xứ Châu Nam_Viếng Đàng Thánh Giá 2013

GX Châu Nam Viếng Đàng Thánh Giá."Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu" (Tuần Thánh 2013). Phim do Thanh Hội Digital thực hi...

Đọc thêm »

0
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_Tuần Thánh 2013
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_Tuần Thánh 2013

Phần 1

Đọc thêm »

0
14 Chặng Đàng Thánh Giá_Giáo Xứ Châu Nam
14 Chặng Đàng Thánh Giá_Giáo Xứ Châu Nam

Phần 1 Phần 2    

Đọc thêm »
 
 
Top