0
Giáo Xứ Bạch Đằng chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Giáo Xứ Bạch Đằng chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Đọc thêm »

0
GX Bạch Đằng trợ giúp các gđ có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo Xứ
GX Bạch Đằng trợ giúp các gđ có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo Xứ

Gíáo Xứ Bạch Đằng trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo Xứ

Đọc thêm »
 
 
Top