0
Thông cáo về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung của Giáo phận Vinh
Thông cáo về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại miền Trung của Giáo phận Vinh

Trong khi chính quyền chưa bảo vệ quyền lợi của người dân một cách thích đáng, chúng tôi kêu gọi mọi người dân hãy biết tự bảo vệ chính ...

Đọc thêm »

0
QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM 2015
QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM 2015

QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM 2015 Chương Một Giáo xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Điều 1. Định ngh...

Đọc thêm »
 
 
Top