0
Suy niệm Tin Mừng Lc 15:1-3, 11-32 (Năm C)
Suy niệm Tin Mừng Lc 15:1-3, 11-32 (Năm C)

Kitô hữu là ai: là ông anh hay cậu em? Chương 15 Phúc âm Thánh Lu-ca, một chương hoàn toàn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa...

Đọc thêm »
 
 
Top