0
THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA, ngày 01 tháng 01
THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA, ngày 01 tháng 01

Suy niệm Tin Mừng Lc 2:16-21 Tại sao lại ‘Mẹ Thiên Chúa’? Đặt ra câu hỏi này cho chính mình, tôi không có ý tham gia vào cuộc tranh luận t...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH GIA: ĐỨC GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE (Năm A)
CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH THÁNH GIA: ĐỨC GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Mt 2:13-15, 19-23 Thánh Gia, gia đình di dân Qua bài Tin Mừng được chọn cho ngày lễ Thánh Gia năm A, người ta không tìm ...

Đọc thêm »

0
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TRONG NGÀY_LỄ RẠNG ĐÔNG (Năm A – B – C)
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TRONG NGÀY_LỄ RẠNG ĐÔNG (Năm A – B – C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 2:15-20 Tôi thực sự biết gì về Hài Nhi Giáng Sinh? Đêm qua tôi đã long trọng cử hành lễ Giáng Sinh, thế nhưng tôi...

Đọc thêm »

0
LỄ NỬA ĐÊM (Năm A – B – C )
LỄ NỬA ĐÊM (Năm A – B – C )

Suy niệm Tin Mừng Lc 2:1-14    Loài người Chúa thương     “Khi hai người đang ở đó thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa; bà sinh...

Đọc thêm »

0
CHÚA GIÁNG SINH LỄ VỌNG (Năm A – B – C )
CHÚA GIÁNG SINH LỄ VỌNG (Năm A – B – C )

Suy niệm Tin Mừng Lc 1:67-79 Cất lời chúc tụng Lễ Giáng Sinh tới rồi! Một mùa lễ với nhiều nội dung quá súc tích và phong phú: Hài nhi Giê...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (Năm A)
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Mt 1:18-24 Tin Mừng vượt trội hơn cả công chính trần gian Giáng Sinh đã gần kề! và đương nhiên Lời Chúa muố...

Đọc thêm »
 
 
Top