0
Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11/2015 tại Rôma
Lễ Các Thánh Nam Nữ 01/11/2015 tại Rôma

Lễ Các Thánh Nam Nữ ngày 01/11/2015 tại Rôma - Nối kết cùng truyền thông THD: http://caritashathocmon.blogspot.com/ https://www.youtube.c...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam Mừng Lễ Thánh Gioan Baotixita 24/06/2014
Giáo Xứ Châu Nam Mừng Lễ Thánh Gioan Baotixita 24/06/2014

Chương trình Lễ Thánh Gioan Baotixita 24-06-2014 Thanh Hội Digital, Ban Truyền thông Caritas thực hiện

Đọc thêm »

0
Thông Báo_Chương Trình Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thông Báo_Chương Trình Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thông Báo:Ngày 20-06-2014 Trân trọng Kính mời Anh Chị em Cộng Đoàn GX Châu Nam, đến hiệp dâng Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa GiêSu Chương Trình Lễ ...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Châu Nam Dâng Hoa Kính Đức Mẹ_25-05-2014
Giáo Xứ Châu Nam Dâng Hoa Kính Đức Mẹ_25-05-2014
Đọc thêm »

0
Thánh Lễ Bổn Mạng Hội Tương Tế Thánh Vinh Sơn_05/04/2014
Thánh Lễ Bổn Mạng Hội Tương Tế Thánh Vinh Sơn_05/04/2014
Đọc thêm »

0
Mừng Kính Thánh Cả Giuse Bổn mạng Giáo khu Bắc Bình
Mừng Kính Thánh Cả Giuse Bổn mạng Giáo khu Bắc Bình

Thánh Cả Giuse Bổn mạng Giáo khu Bắc Bình, Ngày 19-03-2014 (Giáo Xứ Châu Nam) Thánh Luca viết:" Đây là người quản gia trung tín và khôn...

Đọc thêm »

0
MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

MỪNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ   Khi đọc lại lịch sử của hai vị thánh Phêrô và Phaolô. Nhân loại không khỏi ngạc nhiên vì hai ...

Đọc thêm »

0
VUI MỪNG VỚI TỪNG CON CHIÊN
VUI MỪNG VỚI TỪNG CON CHIÊN

VUI MỪNG VỚI TỪNG CON CHIÊN “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồn...

Đọc thêm »
 
 
Top