0
Tổng Quan Caritas
Tổng Quan Caritas

Caritas “Caritas” theo nguyên ngữ Latinh có nghĩa là Yêu Thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, một t...

Đọc thêm »

0
Lịch Sử Thành Lập
Lịch Sử Thành Lập

Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập năm 1965. Sau một thời ...

Đọc thêm »

0
Sơ Đồ Tổ Chức
Sơ Đồ Tổ Chức

 

Đọc thêm »

0
Kinh Quảng Đại
Kinh Quảng Đại

  Kinh Quảng Đại Lạy Chúa Giêsu, Xin dạy con biết sống quảng đại, Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, Biết cho đi mà không tính toán, Biết chi...

Đọc thêm »
 
 
Top