0
24 Tháng 6 SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ
24 Tháng 6 SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

Suy niệm Tin Mừng Lc 1:57-66.80 “Tên cháu là Gio-an”             Ai trong chúng ta cũng biết rằng: Gio-an được sách Tin Mừng ...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Ga 11:1-45 2 - Thương xót có sức làm cho sống lại Nếu mọi phép lạ Đức Giê-su thực hiện đều là thể theo yêu ...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Ga 11:1-45 01 – Phải tin như thế nào? “ Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại !” chúng ta vẫn tuyên xưng...

Đọc thêm »

0
25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN
25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN

Suy niệm Tin Mừng Lc 1:26-38 Cảm nghiệm riêng tư và phổ quát trong biến cố Truyền Tin             Truyền tin là một biến cố t...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Ga 9:1-41 Nhận ra lòng Chúa xót thương Đứng trước thân phận đáng thương của một người bị mù lòa từ thuở mới...

Đọc thêm »

0
19 tháng 3 THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA
19 tháng 3 THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Suy niệm Lời Chúa: Mt 1:16. 18-21. 24a            Còn hơn cả công chính             Phụng vụ ngày lễ kính Thánh Cả Giu-se cốn...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Ga 4:5-42 Nước không bao giờ khát nữa Chủ đề của cuộc trao đổi bên bờ giếng giữa Đức Giê-su và người nữ Sa-...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (Năm A)

Suy niệm Tin Mừng Mt 17:1-9 Chúa hiển dung bộ mặt nào? Tôi được biết: trong phụng vụ của Giáo Hội Đông Phương thì biến cố hiển ...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (Năm A)
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (Năm A)

Các bạn thân mến, Tuần tĩnh tâm tôi hướng dẫn các nữ đan tu Biển Đức đã kết thúc, việc thăm viếng Việt Nam của cha Bề Trên Cả của dò...

Đọc thêm »

0
KHỞI ĐẦU MÙA CHAY THỨ TƯ LỄ TRO (Năm A – B – C )
KHỞI ĐẦU MÙA CHAY THỨ TƯ LỄ TRO (Năm A – B – C )

Suy niệm Tin Mừng Mt 6:1-6.16-18 Mùa Chay: thời gian để được xót thương “ Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!” (Ge...

Đọc thêm »
 
 
Top