0
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 12:13-21 Làm giầu trước Thiên Chúa Đọc câu chuyện dụ ngôn về ‘nhà phú hộ lo thu tích’, tôi trộm nghĩ: Đứ...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 10:38-42 Chọn phần tốt nhất là chiêm ngắm Thập Giá Cô Mác-ta đón Thầy Giê-su như khách quí vào nhà mình,...

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 10:25-37 Chiêm ngắm làm sao, yêu làm vậy Ông thầy thông luật là một người Do Thái chính hiệu, thường xuy...

Đọc thêm »

0
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican

Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ tại Vatican

Đọc thêm »

0
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (Năm C)
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (Năm C)

Suy niệm Tin Mừng Lc 10:1-12, 17-20 Nguyên nhân của niềm vui Ki-tô hữu Không ai đón nhận mừng vui vì thất bại! Người ta vui...

Đọc thêm »
 
 
Top