0
Tang lễ Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa_Bản Full
Tang lễ Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa_Bản Full

  Gia đình Caritas Hạt Hóc Môn Video Tang Lễ Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa (là thân mẫu Anh GB Trần Ngọc Huy - Ban LKV Caritas) "Chính lúc c...

Đọc thêm »

0
Cha Chánh Xứ và HĐMV Giáo Xứ Châu Nam đến Kính Viếng Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa_02/01/2015
Cha Chánh Xứ và HĐMV Giáo Xứ Châu Nam đến Kính Viếng Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa_02/01/2015

Cha Chánh Xứ và HĐMV Giáo Xứ Châu Nam đến Kính Viếng Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa là thân mẫu anh GB Trần Ngọc Huy_02/01/2015 Xin bấm vào đây xe...

Đọc thêm »

0
Caritas Hạt Hóc Môn đến Kính viếng bà Maria Phạm Thị Hoa_02/01/2015
Caritas Hạt Hóc Môn đến Kính viếng bà Maria Phạm Thị Hoa_02/01/2015

Cha đồng hành Caritas, Sơ Mỹ Duyên đại diện Caritas TGP cùng với các thành viên Caritas Hạt Hóc Môn đến Kính viếng  Cụ bà Maria Phạm Thị Ho...

Đọc thêm »

0
Caritas Giáo Xứ Trung Chánh Phát quà giáng sinh cho người nghèo 2014
Caritas Giáo Xứ Trung Chánh Phát quà giáng sinh cho người nghèo 2014

Caritas Giáo Xứ Trung Chánh, hạt Hóc Môn Phát Quà Giáng Sinh Cho Người Nghèo , ngày 19-12-2014 Gồm 150 phần quà, (trị giá mỗi phần quà là 2...

Đọc thêm »

0
Giáo Xứ Trung Chánh chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Giáo Xứ Trung Chánh chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh 2014
Đọc thêm »
 
 
Top