0

27495_W 
Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên, Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Việt Nam (OPM) đã trình lên Đức Giáo Hoàng bản dịch tiếng Việt Tông huấn Niềm vui Tin Mừng.

“Đây là quà tặng cho việc phúc âm hóa ở Việt Nam”, linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên, Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Việt Nam (OPM) đã mô tả như trên về Tông huấn Niềm vui Tin Mừng mà Đức Phanxicô công bố ngày 26 tháng 11-2013.

Lời nói đi đôi với việc làm, linh mục đã dịch Tông huấn ra tiếng Việt, in ra hơn 10 000 bản và phân phối trên 26 địa phận ở Việt Nam. Trong buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng với Hội Giáo Hoàng Truyền giáo ngày 5 tháng 6 vừa qua, linh mục Đaminh Ngô  Quang Tuyên đã trình lên Đức Giáo hoàng bản dịch này, linh mục cho biết “ngài đã cám ơn và rất cảm kích”.
Cha Đa Minh Ngô Quang TuyênCha Đa Minh Ngô Quang Tuyên
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top