0
Ngày  13 tháng 6, nói chuyện trước hàng ngàn linh mục tề tựu ở Thính đường Phaolô VI,  Rôma, Đức Giáo hoàng cho biết mình thuận để có một ngày Phục Sinh thống nhất cho tất cả mọi tín hữu Kitô.
“Khi nào thì Chúa Kitô của bạn sống lại? Của tôi thì tuần sau!” Trong một diễn văn dài nói về nhiều đề tài khác nhau đọc trước các linh mục trong Phong trào Canh tân trong Thánh Linh (ICCRS) và Huynh đoàn Công giáo (Catholic Fraternity), với một chút đùa nhẹ, Đức Phanxicô đề cập đến việc thống nhất một ngày Phục Sinh với các tín hữu Kitô, vấn đề này đã được Đức Phaolô VI đưa ra vào năm 1975: ấn định một ngày Phục Sinh cho tất cả mọi tín hữu Kitô.
Chúa nhật thứ hai tháng 4
Đưa ra ví dụ của Cộng đoàn Chính thống Phần Lan muốn có ngày Phục Sinh cùng với ngày của Giáo phái Luthér để “không gây gương xấu chia rẽ”, Đức Giáo hoàng nhắc đến một khả thể là “ngày chúa nhật thứ hai của tháng 4”. Ngài kết luận: “Từ Đức Phaolô VI Giáo hội Công giáo đã sẵn sàng để ấn định một ngày và không cần phải theo thói quen cũ là chúa nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn tháng 3.”
Giáo hội Cốp Chính thống cũng thuận
Thượng phụ Giáo hội Cốp Tawadros sẽ không chống đối. Trong một lần đến Hà Lan vào đầu tháng 5 năm 2015, Thượng phụ cho biết, đây chỉ là “vấn đề” lịch sử, chứ không phải vấn đề của đức tin và giáo luật. Theo Thượng phụ, có thể xem xét để mừng lễ Phục Sinh vào “chúa nhật thứ ba tháng 4”. Một đề nghị như vậy đã được thượng phụ gởi đến Đức Phanxicô vào tháng 5 năm 2014 nhân dip kỷ niệm một năm lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Thượng phụ Giáo hội Cốp đã đề nghị lại vấn đề này vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, trong lần mừng 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Ủng hộ Đông phương ở Vienna.
Lịch Julia và Gregoria
Sự thống nhất ngày lễ Phục Sinh là một cấp bách đặc biệt cho các Giáo Hội ở Bắc Phi và Cận Đông, nơi trên cùng một mảnh đất mà các Giáo hội và các Cộng đoàn Kitô mùng ngày Phục Sinh khác nhau, người thì theo lịch Julia, người thì theo lịch Gregoria.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top