0
Buổi Kinh Truyền Tin với Đức Phanxicô có thể sẽ là giây phút rất xúc động, đặc biệt với những người đến Rôma lần đầu tiên và nhất là đối với ông Antonio Martelossi, người gặp Đức Phanxicô trong giai đoạn khó khăn của đời mình.

Antonio Martelossi, từ Giáo xứ Đức Mẹ Núi, Argentina
“Tôi khóc rất nhiều… Tôi gặp chuyện buồn gia đình, chị tôi vừa mới mất hôm qua. Ngài đi ngang tôi, rồi có một hồng y đến, rồi ngài ban phép lành cho tôi. Tôi gần như chết lặng.”
Antonio và 22 giáo dân khác thuộc giáo xứ Đức Mẹ Núi, một giáo xứ ở địa phận Cordoba, Argentina. Họ đi đường xa và họ còn đi tiếp. Sau Rôma họ sẽ đi Đất Thánh.
Linh mục  Jose Maria Puente, địa phận Cordoba (Argentina)
“Chúng tôi muốn giúp nhiều người nhất có thể để họ thực hiện giấc mơ đời mình, được đến Rôma, đến gặp Đức Giáo hoàng và theo vết chân của Chúa Kitô.”
Linh mục José María Puente, đại diện địa phận Cordoba, cha đi theo với nhóm. Trong buổi tiếp kiến chung, cha đã chào Đức Phanxicô.
Linh mục  Jose Maria Puente:
“Chúng tôi không có thì giờ để nói chuyện gì nhưng chúng tôi giữ liên hệ gần nhau. Chúng tôi đã đưa ngài các thư của người bệnh giáo xứ Cordoba và xin ngài cầu nguyện.”
Sắp tới đây họ sẽ đi Giêrusalem.
Marta An Nguyễn chuyển dịch

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top