0
Ô nhiễm môi trường đã tác động lên cuộc sống
của mọi sinh vật trên trái đất. Những bức ảnh ô nhiễm
môi trường và Video dưới đây như một lời cảnh báo
dành cho tất cả chúng ta.
Nếu xem xong Video này, bạn sẽ không còn muốn xả rác bừa bãi nữa !
 Một hình ảnh đau lòng do ô nhiễm môi trường, đặc biệt do rác thải
Video do Ban Truyền thông Caritas tổng hợp sưu tầm và Biên tập lại.
Thực hiện: Thanh Hội Digital (THD)

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top