0

 
• Chương trình chuyến thăm Sarajevo của Đức Thánh Cha ngày 6/6/2015
• Đức Thánh Cha tố giác những hành vi chống lại sự sống
• Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em có cha mẹ bị tù
• Đức Thánh Cha gặp các trẻ em bị bệnh nặng
• Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng tái truyền giảng Tin Mừng
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 17 Giám Mục Dominicana kêu gọi cổ võ hòa giải trong các gia đình
• Năm Thánh Thương Xót tha các tội bị dứt phép thông công.
• Ðại diện Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi cải tiến việc bảo vệ ký giả.
• Đức Thánh Cha tiếp thủ tướng Cộng Hoà Slovakia
• Thư Đức Thánh Cha nhân lễ phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Romero

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top