0


Thông Báo

Các thành viên Caritas tập nghi thức lãnh giấy chứng nhận tĩnh tâm 
Địa điểm: Nhà Thờ Đồng Tiến, đường Thành Thái, quận 10
Thời gian: sáng thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014 vào lúc 8h sáng.

T.M Ban Truyền Thông
Thanh Hội Digital
 

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top