0

Thông Báo:Ngày 20-06-2014
Trân trọng Kính mời Anh Chị em Cộng Đoàn GX Châu Nam, đến hiệp dâng Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa GiêSu
Chương Trình Lễ Thánh tâm Chúa Giêsu_GX Châu Nam
- 16h45p: Đoàn tập trung tại Thánh Đường
- 17h00p: Chuông Nhất
- 17h15p: Chuông Hai
Rước kiệu Thánh Tâm Chúa GiêSu chung Quanh Nhà thờ
- 17h45p: Cử hành Thánh Lễ.
- Sau bài giảng cử hành nghi thức Tuyên hứa cho Ban tân Chấp Hành & Đoàn viên Tuyên hứa.
- Sau nghi thức Tuyên hứa, Thánh Lễ trở lại tiếp tục.
- Sau phần Hiệp lễ đại diện GĐPTTTCGS, có lời cảm tạ Quý Cha, Quý Dì, Cộng Đoàn...
- Sau Thánh Lễ Tiệc Mừng của GĐPTTTCGS.
Ban Truyền Thông Caritas thực hiện
Thanh Hội Digital (THD)

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top