0

Bộ Phim:Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu_V2_2014
Giáo Xứ Châu Nam họat cảnh.
Đạo diễn sân khấu: Các Sơ trong xứ
Diễn viên đóng: Các em thiếu nhi trong xứ
Quay Phim:Thanh Hội Digital
Kỹ thuật Dựng Phim_Lồng tiếng:Thanh Hội & Bửu Thọ
Ban Truyền thông Caritas Hạt Hóc Môn_Giáo Xứ Châu Nam
Phim được đóng lại lần 2, chính là Phiên bản V2

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top