0
http://2.bp.blogspot.com/-0efAdNm0Azk/VFhCjAArSlI/AAAAAAAAAjo/tXrWPFVm6lU/s1600/caritas%2Bcn.jpg 
Các Thành Viên Caritas Giáo Xứ Châu Nam
 
1/. Jb Trần Ngọc Huy  (Trưởng ban Caritas)
2/. Jb Trần Thanh Hội  (Truyền thông Caritas)
3/. GioanKim Trần Đình Bôn  (Trưởng ban ngoại vụ Caritas)
4/. Têrêsa Trần Thị Kim Phụng  (Thành viên)
5/. Giuse Đỗ Minh Hiển  (Thành viên)
6/. Maria Hoàng Kiu  (Thành viên)
7/. Jb Nguyễn Quý Bửu Thọ  (Truyền thông Caritas)
8/. Maria Tạ Thị Thu Hiền  (Thành viên) 

* Mọi thông tin truyền thông xin gửi về Email: caritashathocmon@gmail.com
  
Thông báo: Các anh chị liên kết viên Caritas của các Giáo Xứ trong Hạt Hóc Môn, xin gửi danh sách kèm thông tin các thành viên Caritas trong xứ mình để Ban Truyền Thông đăng trên Website Caritas Hạt Hóc Môn như Giáo xứ Châu Nam.
Xin gửi về địa chỉ Email: caritashathocmon@gmail.com

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top