0
Mã Website QR Caritas Hạt Hóc môn
- Tải về lưu vào trong máy, hoặc In ra giấy như tấm card bỏ vào trong bóp khi cần.
- Quý vị mở chương trình quét mã QR và rọi vào mã này trên màn hình, nó sẽ tự động mở trang web ra, cũng tùy theo máy điện thoại mà chương trình mở hoặc không mở, nếu không mở ra được, quý vị tải chương trình Quét khác vậy...

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top