0
Đây là một trong nhiều những công việc bác ái để giúp đỡ những người nghèo khổ, một trong những đối tượng được Đức Giáo Hoàng Phanxico đặc biệt quan tâm và lên tiếng bảo vệ.

- Nối kết cùng truyền thông THD:

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top