0
Đức Giáo Hoàng Phanxico nhấn mạnh rằng để gặp gỡ Chúa Kitô, điều kiện đầu tiên là phải có một trái tim khiêm nhường.
- Nối kết cùng truyền thông THD:
http://caritashathocmon.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/ThanhHoiDigital
https://www.facebook.com/caritashathocmon?ref=hl
https://www.facebook.com/giaoxuchaunamhathocmon
* Quý vị thấy Video này hay xin Like và đăng ký Video để nhận những video có ích nhất.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top