0
Học hỏi Phúc Âm
Chúa nhật XXVII Thường Niên năm B
Mc 10, 2-12
Lời Chúa: 
Mc 10, 2-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".
{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.}
Ðó là lời Chúa.
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".
 Suy Niệm:
Ðức Giêsu khẳng định luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". Thế mà con người ngày nay đang đi ngược với luật Chúa. Biết bao cảnh gia đình tan rã, vợ chồng phân ly không ngừng diễn ra trên thế giới. Ðiều đó cho thấy con người đang đánh mất dần ân sủng và hiệu quả của bí tích Hôn Phối.
Ðức Giêsu cũng còn nhấn mạnh đến việc tự nguyện sống độc thân trọn vẹn để phục vụ Nước Trời. Ðó chính là ơn gọi sống đời dâng hiến, một ơn gọi cao quí Thiên Chúa ban riêng cho những người Chúa chọn
Chia sẻ Tin Mừng CN Tuần XXVII Năm B
St 2: 18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16
Lm Phaolô Nguyễn Văn Quý, OP
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe được tiếp nối Tin Mừng Mc 9:42-50. Đoạn Tin Mừng này răn dạy mọi người đừng làm cớ cho người khác và cho mình vấp ngã. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn sa ngã, thì thà buộc cối đá mà ném xuống biển còn hơn. Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc với câu chuyện: Nước thiên Chúa là của những ai giống như trẻ em, cần nên như trẻ em mới vào được Nước Trời.
Nếu kết hợp hai mẩu chuyện này lại, ta sẽ thấy rằng cuộc sống không còn phải chỉ sống cho riêng mình mà còn khích lệ và làm chứng đức tin cho người khác vững tin nữa. Đời sống đức tin không chỉ mang tính cá nhân, nhưng còn mang tính cộng đoàn, hay nói cách khác đi là cộng đoàn sống đức tin. Đời sống đức tin ấy cần mang tâm tình của một tâm hồn trẻ thơ, nghĩa là biết tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa như trẻ em tin tưởng và phó thác cuộc đời vào cha mẹ chúng vậy.
Đời sống đức tin cần mang tính triệt để. Chính Chúa Giêsu dạy rằng, nếu tay làm cớ cho ta vấp ngã, thì thà chặt tay còn hơn; nếu mắt làm cớ cho ta vấp ngã, thì thà móc mắt còn hơn (X. Mc 9: 43-47).
Trong bối cảnh Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, tính triệt để của người có đức tin, được thể hiện một cách cụ thể trong đời sống hôn nhân gia đình.
Nhân cơ hội trả lời cho câu hỏi của người Pharisiêu, có được li dị hay không? Chúa Giêsu đã nhắc lại giới luật hôn nhân căn bản là, vợ chồng phải sống trọn đời chung thủy với nhau. Đây là luật lệ mà Thiên Chúa đã thiết định từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng. Đức Giêsu đã nhắc lại Điều luật của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10:6-9). Điều luật này đã được ghi trong sách Sáng Thế Ký, chương hai, là bài đọc thứ nhất của Chúa nhật tuần này.
Như vậy điều luật hôn nhân Thiên Chúa ban thật rõ ràng là, một vợ một chồng và sống đời ở kiếp với nhau.
Bởi vậy, hôn nhân công giáo sẽ là một nam một nữ, hai người yêu nhau lập nên giao ước thành vợ thành chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh. Họ sống yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời. Hôn nhân Công Giáo sẽ không bao giờ là hôn nhân đồng tính, hay ly dị. Không ai có quyền tháo gỡ dây hôn phối, vì là luật của Chúa.
Tình yêu gắn kết, thủy chung muôn thủa của vợ chồng là dấu chỉ biểu hiện giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với dân của Người. Thiên Chúa là Chúa của họ, yêu thương và bảo vệ họ. Còn họ sẽ tôn thờ duy nhất một mình Ngài (X. Gr 31:32; Br 2:35; St 17:7; Hs 1-3). Thiên Chúa không chấp nhận sự ly dị, bởi nó phá vỡ đi điều luật Ngài đã làm nên. Ngài ghét bỏ sự chia cắt và không đoái nhìn lễ phẩm của người ly hôn dâng tiến. Sách Malaki mô tả thật chi tiết về vấn đề này, “Còn đây là điều thứ hai các ngươi phải làm là đổ đầy nước mắt lên bàn thờ Đức Chúa, vừa khóc lóc vừa rên xiết, vì Người không còn đoái nhìn lễ vật, cũng không đoái nhận của lễ tay các ngươi hiến dâng nữa. Các ngươi nói: tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi. Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Quả thật Ta ghét việc rẫy vợ, - Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán-, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, - Đức Chúa các đạo binh phán. Hãy coi chừng và chớ phản bội” (Ml 2:13-16).
Tình yêu của đôi vợ chồng, không những biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Người, nhưng còn là dấu chỉ cho sự biểu hiện tình yêu của Chúa Giêsu và Hội Thánh, “Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; … Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ, trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng” (Ep 5,28.21-33).
Như vậy đã là quá rõ cho tình yêu hôn nhân. Một tình yêu quả là quá đẹp và thánh thiêng. Tình yêu vợ chồng phải sống và qui hướng về bản chất của nó, Một tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, một tình yêu hy hiến và chung thủy như Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Tình yêu của vợ và chồng là tình yêu trọn đời thủy chung, không phải tình yêu chỉ gắn kết khi thuận lợi và rời bỏ khi khó khăn. Không phải thứ tình yêu chỉ gắn bó khi vui và chia lìa khi buồn khổ.
Trong thực tế cuộc sống hôn nhân gia đình gặp muôn vàn khó khăn, từ tính cách ứng xử của mỗi người, đến điều kiện làm ăn kinh tế, nghề nghiệp... Những khó khăn, khốn khổ này dường như làm cho cặp vợ chồng nhiều khi không vượt qua được, không biết cách giải quyết và gia đình đã đi đến chỗ chia lìa, tan vỡ, để lại bao nỗi dằn vặt và nỗi khổ cho chính vợ chồng cũng như con cái và cả những xáo trộn và những gánh nặng cho xã hội.
Nơi đâu là cột trụ bám chắc cho đời sống vợ chồng khi phải sống trong những thử thách và đầy cám dỗ của xã hội thực dụng và hưởng thụ ngày nay? Làm sao họ có thể vượt qua những cám dỗ và những thử thách đó? Để giải quyết cho những vấn đề này phải nói rằng, ngoài sự trưởng thành nhân bản cần có, hay nhưng cách ứng xử tế nhị, tâm lý…, thì một điều hết sức quan trọng không thể thiếu của đời sống hôn nhân là bám chắc vào Chúa Giêsu. Vợ chồng hãy học lấy gương hy hiến của Ngài (đây cũng là một trong những điều mà cần cử hành Bí Tích Hôn Nhân trong thánh lễ). Bởi bản chất hôn nhân của đôi vợ chồng đã được múc lấy từ tình yêu hy hiến này, nên đời sống hôn nhân của vợ chồng muốn có được hạnh phúc thật và hạnh phúc lâu bền phải múc lấy từ tình yêu hy hiến của Chúa Giêsu. Thiên Chúa quyền năng, Ngài sẽ làm cho chúng ta, tuy những con người còn khiếm khuyết nhưng biết trông cậy vào Thiên Chúa, sẽ trở nên hoàn hảo hơn như ý tưởng của thư Do thái, trong bài đọc hai đã viết, “Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của mỗi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Ngài đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ” (Dt 2:10).
Đời sống hôn nhân ổn định, sẽ đem lại hại phúc cho chính đôi vợ chồng. Con cái cũng được thừa hưởng những điều phúc lành từ cuộc hôn nhân tốt đẹp của cha mẹ họ. Hạnh phúc của gia đình đem lại trật tự, ổn định và phồn thịnh cho xã hội. Với người Kitô Hữu, đời sống hôn nhân tốt đẹp của đôi vợ chồng không chỉ nhằm đạt những mục đích này, nhưng hơn thế là một dấu chỉ, biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, tình yêu hy hiến của Đức Giêsu và Hội Thánh. Là người Công Giáo, chúng ta cần sống phù hợp với bản tính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Hầu qua đời sống chứng tá tốt đẹp của mình, người đời có thể nhận ra mà ca tụng Thiên Chúa (X. Mt 5:16; 1Pr 2:12).
Mong sao đời sống hôn nhân của chúng ta không là cớ vấp phạm cho kẻ khác, để rồi nhận lấy lời nguyền rủa nặng nề từ hậu quả của tấm gương mù tối (X. Mc 10:42). Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Quý, OP.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top