0
Văn bản cuối cùng không đề cập cụ thể đến khả năng họ được rước lễ trở lại nhưng đề cập đến việc' rà soát nội bộ' và việc hướng dẫn tín hữu nhờ sự sáng suốt của một linh mục để quyết định khả năng lãnh nhận trở lại các bí tích.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top