0
• Hãy gần gũi với những người bị xã hội loại trừ
• Những mục tử gắn bó với thế gian nói rất nhiều lắng nghe chẳng bao nhiêu
• Mọi đổ vỡ và lựa chọn sai lầm của cha mẹ gây khổ đau cho con cái
• Hãy tha thứ để được thứ tha
Bên cạnh đó là Câu chuyện Vị Tiên Tri Cô Độc

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top