0
Cha Tôi:
Bài hát thật ý nghĩa với tôi, nghe mà cảm thấy nghẹn lòng. Cha tôi rất yêu mẹ tôi, khi Cha tôi chết vì chiến tranh (1975), Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, và Mẹ đã sống như vậy cho đến chết, nhưng trong lòng mẹ tôi chỉ có Cha tôi, Mẹ vẫn khóc và vẫn nhớ Cha tôi đến khi Mẹ Bịnh nặng rồi qua đời...
- Lời bài hát thật có ý nghĩa, nghe mà nghẹn lòng. Hỡi những ai còn có người Cha nhân lành xin hãy sống cho tốt để mai sau không phải hối hận vì những điều mình đã làm. Người Cha nhân lành thực sự là người Cha sống vì con mình. Cũng có những người Cha chẳng ra gì, họ chỉ biết tiền và tiền bắt con cái mình phải đi kiếm tiền phục vụ cho mình, không hiểu biết con mình ra sao nữa. Hỡi những người làm Cha xin hãy hiểu và hãy biết thương yêu con mình.
https://youtu.be/FsgMEWA8QCg

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top