0


Giới trẻ Châu Nam Tĩnh Tâm Mùa Chay. Thứ sáu 13-03-2015 (lần 1)
Video có độ dài 59'11"
Cha Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh sss (dòng Thánh Thể)
Hướng dẫn suy niệm, Chia sẻ...
Thực hiện video: Ban Truyền thông Caritas
Thanh Hội Digital (THD)
Nối kết:
http://caritashathocmon.blogspot.com/
https://www.facebook.com/caritashathocmon
https://www.youtube.com/watch?v=0GCpmJ9yRSM&feature=youtu.be&list=UUne6Q0Gp2Q4G5fglP6xLhsA

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top