0

Ngày 08 tháng 12 Giáo Hội Công Giáo

Hân Hoan Mừng Lễ Kính
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Caritas hạt Hóc Môn chúc mừng tất cả các chị em thành viên Caritas
trong Giáo hạt đã chọn Đức Mẹ là Đấng Bầu Cử ngay trần thế cũng như trên Thiên Quốc

   * Caritas Hạt Hóc Môn chúc mừng Chị em Thành Viên Caritas.
Nguyện xin Mẹ
luôn che chờ, bầu cử cho tất cả chúng ta và hướng dẫn các chị em luôn sống theo
Thánh ý Thiên Chúa, Vâng Phục và Tín Thác vào Ngài.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top