0

Ngài cho rằng Năm Thánh là thời điểm để phát huy các hình thức trưởng thành của tôn trọng sự sống và nhân phẩm

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi một lần nữa xóa bỏ án tử hình, với lưu ý về hội nghị liên quan đến vấn đề này được Cộng đồng Sant'Egidio tổ chức trong tuần này ở Roma.

Ngài ghi nhận rằng dư luận chung chống lại án tử hình, đó là một sự phát triển có thể nói như một "dấu hiệu của hy vọng."

Ngài tái khẳng định về phẩm giá của tất cả mọi người, ngay cả các tội nhân và nói rằng một hệ thống hình sự ngày càng phù hợp với tầm nhìn của Thiên Chúa đối với nhân loại không cho phép tước bỏ khỏi các tội nhân cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Đức Thánh Cha nói: Năm Thánh của Lòng Thương Xót là dịp tốt để cổ võ các hình thức trưởng thành của việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, ngài nói rằng tất cả các Kitô hữu được mời gọi đấu tranh cho việc xóa bỏ án tử hình.

Ngà khuyến khích các chính phủ liên kết với nhau trong sứ vụ này, và mời gọi những người Công giáo tìm cách làm cho năm thánh trở thành thời điểm loại bỏ án tử hình.

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top