0
Giáng Sinh 24-12-2015
Đêm Thánh Đêm Tình Yêu Rực Sáng_THD Full (Phần 1)
Quay Phim: Thanh Hội Digital (THD)_ Đông Trình
* Dựng Phim: Thanh Hội Digital (THD)
Được Quay tại Giáo Xứ Châu Nam
- Nối kết cùng truyền thông THD:
http://caritashathocmon.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/mvttcaritas/videos
https://www.facebook.com/caritashathocmon?ref=hl
https://www.facebook.com/giaoxuchaunamhathocmon
https://www.youtube.com/user/nhathochaunam

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top