0

 

Caritas TGP Sài Gòn Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Nghèo,
tại GX Châu Nam - Ngày 18-01-2015
Video có độ dài 29p52"
* Nội dung:
- Khám bệnh và phát thuốc từ thiện.
- Hỗ trợ sau khám.
- Hỗ trợ BHYT cho người có hoàn cảnh đặc biệt.
* Đối tượng thụ hưởng: 350 người nghèo tại giáo xứ Châu Nam.
* Mục đích:
- Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe bằng việc khám chữa bệnh cho người nghèo không có điều kiện tại các giáo xứ.
- Tạo tình liên đới, hiệp thông, cộng tác trong việc hỗ trợ người nghèo trong công tác chăm sóc sức khỏe giữa Caritas TGP với giáo xứ.
Thể hiện tinh thần truyền giáo trong phục vụ bác ái và yêu thương của Caritas TGP.
Quay Phim & Dựng Phim
Thanh Hội Digital (THD)

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top