0
Album Caritas 2015
Cha đồng hành Caritas, Sơ Mỹ Duyên đại diện Caritas TGP cùng với các thành viên Caritas Hạt Hóc Môn đến Kính viếng 
Cụ bà Maria Phạm Thị Hoa
là thân mẫu của Anh GB Trần Ngọc Huy
(Liên kết viên Caritas Hạt Hóc Môn)
 

Đăng nhận xét Bình luận bằng Google Bình luận bằng Disqus

Lưu ý:
- Để bình luận, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Google
- Bấm vào nút Biểu Tượng Cảm Xúc và làm theo hướng dẫn để chèn Biểu Tượng Cảm Xúc

 
Top